•  
 • Termékeink
 • Épület-automatizálás
 • Vezetékcsatornák
 • Dokumentumok és kapcsolat
 • Termék videók

Weboldalra vonatkozó globális adatvédelmi értesítés

Utolsó frissítés: 2018. május
A Hager vállalatnál tiszteletben tartjuk a magánéletét és átláthatók kívánunk lenni a személyes adatok gyűjtését, valamint felhasználási módját illetően. A jelen Weboldalra vonatkozó adatvédelmi értesítésben (a továbbiakban „Értesítés”) bemutatjuk, hogy kik vagyunk, valamint hogy hogyan gyűjtjük, osztjuk meg és használjuk fel az Ön személyes adatait, amelyeket a webes platform (a továbbiakban „Weboldal”) látogatása során szerzünk Öntől, valamint bemutatjuk azt is, hogy hogyan gyakorolhatja az adatvédelemmel kapcsolatos jogait.

Vegye figyelembe, hogy a jelen Értesítés általánosságban az összes Hager weboldalon végbemenő személyes adat-gyűjtést mutatja be, és a specifikus feldolgozási folyamatok eltérők lehetnek minden egyes Hager weboldalon. Ezért előfordulhat, hogy a jelen Értesítésben bemutatott feldolgozási műveletek nem minden esetben relevánsak az Ön által meglátogatott, adott Hager weboldal esetében.

Amennyiben kérdései vagy aggályai vannak a személyes adatainak általunk történő felhasználásával kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen Értesítés alsó részén található elérhetőségeken.

Az Ön által meglátogatott Weboldalt egy helyi Hager leányvállalat (a továbbiakban „Hager”) kezeli, amely a Weboldalon keresztül gyűjtött összes személyes adat adatkezelője.

2.Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen okból?

A Weboldalunkon különböző típusú személyes adatokat gyűjtünk. Az Önről gyűjtött személyes adatok általánosságban a következő kategóriákba sorolhatók:
 • Önként megadott adatok
A Weboldalunk bizonyos részein felkérést kaphat olyan személyes adatok önkéntes megadására, mint például:
 • elérhetőségi adatok: azaz vezeték- és keresztneve, születési dátuma, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, valamint az Ön neme;
 • azok a termékek/szolgáltatások, amelyeket használ, illetve amelyek érdeklik Önt;
 • hitelkártya-adatok;
 • állalkozásának elérhetőségi adatai, ideértve az üzleti kapcsolatait;
 • önéletrajzai és álláspályázatai on-line toborzási célokból.
A személyes adatokat, amelyeket Öntől kérünk, valamint az adatok kérésének okát a személyes adatok megadására való felkérésekor tisztázni fogjuk Önnel.
 • Automatikusan gyűjtött adatok
Amikor a Weboldalunkra látogat, bizonyos adatokat gyűjthetünk automatikus módon a készülékéről.Bizonyos országokban, mint például az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban ezen információk a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében személyes adatoknak tekintendők.

Az automatikusan gyűjtött adatok közé a következők tartozhatnak: az Ön IP-címe, készüléke típusa, készüléke egyedi azonosítószáma, a böngészője típusa, beállításai, tágabb földrajzi helyadatai (azaz ország- vagy városszintű helyadatok), valamint egyéb technikai információk.Információkat gyűjthetünk továbbá a készüléke és a Weboldalunk közötti kommunikációról, beleértve a meglátogatott oldalakat és a megnyitott hivatkozásokat.

Ezen információk gyűjtése lehetővé teszi számunkra a Weboldalunkat használó látogatók megismerését: honnan érkeznek a Weboldalunkra, milyen tartalmak érdeklik a leginkább a Weboldalunkon.Ezen információkat belső elemzési célokból használjuk fel, valamint azért, hogy javítsunk a Weboldalunk minőségén és relevánsabb tartalmakat kínáljunk a látogatóink számára.

Cookie-kat és hasonló nyomkövető technológiát alkalmazunk (együttesen „Cookie-kat”) a személyes adatok gyűjtése és felhasználása érdekében.A használt Cookie-k típusára, a használat okára és a Cookie-k kezelési módjára vonatkozó további információkat a következő hivatkozáson keresztül érheti el

 • Harmadik felektől közvetve szerzett információk
Időnként egyéb forrásokból származó személyes adatok birtokába juthatunk Önről (például: telepítőktől, amelyek az Ön nevében fiókot hoznak létre a Weboldalaink egyikén).

A harmadik felektől gyűjtött adatok a következők: e-mail cím, a már meglévő verzióra vonatkozó adatok stb. Ezeket az információkat az Önről tárolt adatok naprakészen tartása és pontosságának javítása, a megoldásaink konfigurálása és karbantartása során technikai támogatás nyújtása, valamint az Önnel kialakított ügyfélkapcsolat kezelése érdekében használjuk fel.

3.Milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következő célokból használjuk fel:
 • a fiókja létrehozására a Weboldalon;
 • az Önnel való hatékony kommunikáció biztosítására, valamint az esetleges kérdései és kérelmei megválaszolására;
 • a Weboldalról való on-line vásárlásainak kezelésére;
 • a Weboldal stabilitásának és teljesítményének kezelésére és monitorozására a Weboldal javítása érdekében;
 • annak biztosítása érdekében, hogy a Weboldalunkon található tartalmak relevánsak legyenek az Ön számára, valamint a lehető leghatékonyabban kerüljenek megjelenítésre az Ön számára;
 • termékeinkre és javasolt szolgáltatásainkra vonatkozó információk és promóciók küldésére;
 • a hírlevelünkre való feliratkozáshoz;
 • olyan személyre szabott hirdetések küldése érdekében, amelyekről preferenciái és a Weboldalunk használatának módja alapján úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt;
 • a Weboldallal kapcsolatos frissítésekről, valamint a Weboldalunkon keresztül kínált termékeken és szolgáltatásokon eszközölt változtatásokról szóló értesítések küldésére;
 • preferenciáinak megértésére, valamint a felhasználói élmény és ügyfél-megelégedettség javítása érdekében a Weboldalunk és szolgáltatásaink igénybevétele során;
 • a Weboldal használatával és a Weboldal látogatásának gyakoriságával kapcsolatos statisztikai elemzések végzésére;
 • on-line toborzási célokból (kérjük, olvassa el a Weboldalunkon rendelkezésre bocsátott, Álláspályázatra vonatkozó adatvédelmi értesítést).

Az Öntől gyűjtött személyes adatokat kizárólag a jelen Értesítésben foglalt célokra használjuk fel, illetve egyéb olyan célokra, amelyekről a személyes adatok gyűjtésekor tájékoztatni fogjuk Önt.

4.Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a következő címzettekkel oszthatjuk meg:
 • Hager leányvállalatokkal, harmadik fél szolgáltatókkal és partnerekkel, amelyek adatfeldolgozási szolgáltatásokat biztosítanak számunkra (például a Weboldalunk szolgáltatásának támogatása, a Weboldal működésének biztosítása, valamint a Weboldal biztonságának javítása), vagy egyéb módon dolgozzák fel a személyes adatokat a jelen Értesítésben említett célokra, illetve amelyekről értesítjük Önt a személyes adatok gyűjtése során;
 • bármilyen illetékes bűnüldöző szervvel, szabályozó hatósággal, kormányzati szervvel, bírósággal vagy egyéb harmadik féllel azokban az esetekben, amikor úgy véljük, hogy az adatok ilyen nemű közlése szükséges (i) a vonatkozó törvények és jogszabályok betartása érdekében, (ii) törvényes jogaink gyakorlása, megállapítása és védelme érdekében, illetve (iii) az Ön vagy egyéb személyek létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;
 • egy potenciális vevővel (és annak ügynökeivel és hirdetőivel) vállalatunk bármely részének javasolt megvásárlása, fúziója vagy átvétele kapcsán azzal a feltétellel, hogy tájékoztatjuk a vevőt arról, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Értesítésben közölt célokra használhatja fel;
 • bármilyen egyéb személlyel az Ön beleegyezésével.

5.Milyen jogi alapon dolgozzuk fel a személyes adatait?

A Weboldalunkon gyűjtött személyes adatokat az Önnel való kapcsolatunk kezelése céljából dolgozzuk fel azon jogos érdekeink alapján, amelyek az érintett személyes adatoktól és az adatgyűjtés konkrét kontextusától függnek, valamint az Ön beleegyezése alapján.

Amennyiben egy adott jogszabályzat betartása vagy az Önnel való kapcsolatfelvétel érdekében kérjük a személyes adatait, ezt a releváns időpontban egyértelművé tesszük, és tájékoztatjuk Önt arról, hogy a személyes adatainak megadása kötelező vagy sem (továbbá fel fogjuk hívni a figyelmét a személyes adatai megadásának elmulasztásával kapcsolatos lehetséges következményekre is).

Hasonlóképpen, ha jogos érdekeinkre (vagy bármilyen harmadik fél jogos érdekeire) hivatkozva gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait, ezekről a jogos érdekekről a releváns időpontban tájékoztatni fogjuk Önt.

6.A személyes adatok az EU/EGT területén kívülre történő továbbítása

Üzleti tevékenységünket globális szinten végezzük, ezért személyes adatait az Ön lakhelyéül szolgáló országtól eltérő országokba is továbbíthatjuk, vagy ott dolgozhatjuk fel. Bizonyos esetekben ezek az országok nem az Európai Unió/Európai Gazdasági Térség (EU/EGT) tagállamai, ezért előfordulhat, hogy az Ön lakóhelyéül szolgáló országban érvényes adatvédelmi törvényektől eltérő adatvédelmi törvényekkel rendelkeznek.

Pontosabban a Weboldalunkat üzemeltető szerverek az EU/EGT tagállamokban találhatók, azonban előfordulhat, hogy a személyes adatait a Hager azon leányvállalataival, olyan harmadik fél szolgáltatókkal és partnerekkel osztjuk meg, illetve tesszük elérhetővé, amelyek az EU/EGT tagállamainak területén kívül folytatják üzleti tevékenységüket (például olyan webhosting szolgáltatókkal vagy felhőalapú számítástechnikai szolgáltatókkal működhetünk együtt, amelyek az EU/EGT tagállamainak területén kívül tárolják az Ön személyes adatait, illetve innen férnek hozzá a személyes adataihoz).

Az ilyen esetekben gondoskodni fogunk arról, hogy a személyes adatai olyan EU/EGT területén kívül eső országokba kerüljenek továbbításra, amelyeket az Európai Tanács jóváhagyott (a megfelelő országok listája elérhető itt . Amennyiben a személyes adatai olyan országba kerülnek továbbításra, amely nem biztosít megfelelő védelmet, az EU/EGT tagállamainak területén kívül történő adatfeldolgozás idejére a vonatkozó adatvédelmi törvényekkel összhangban megfelelő biztosítékokat fogunk biztosítani az Ön személyes adatai védelmének biztosítására. Ezen megfelelő biztosítékok közé tartoznak: az Európai Tanács Általános szerződési feltételeinek aláíratása a Hager leányvállalattal, harmadik fél szolgáltatóval, illetve azzal az EU/EGT tagállamainak területén kívül üzleti tevékenységet folytató partnerrel, amellyel az Ön személyes adatai megosztásra kerülnek. A személyes adatok az EU/EGT területén kívülre történő továbbításával kapcsolatos további információkért olvassa el az alábbi „Kapcsolatfelvétel” című pontot.

7.Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?

Az Ön személyes adatait addig fogjuk megőrizni, amíg azok a jelen Értesítésben foglalt célok teljesítéséhez szükségesek, és amíg jogos üzleti érdekeink ezt megkövetelik (például, hogy a kért szolgáltatást biztosítsuk az Ön számára).

Ha a személyes adatok felhasználása már nem szükséges az adott célokra, ha az adatok megőrzési időszaka lejárt, illetve ha a személyes adatai törlését kéri tőlünk, akkor a vonatkozó jogi, adózási, valamint számviteli követelményeknek való megfelelőség biztosítása érdekében előfordulhat, korlátozott ideig még megőrizzük a személyes adatait.

Ha a személyes adatai feldolgozására már nincs szükségünk, gondoskodni fogunk személyes adatainak törléséről vagy névtelenítéséről.

8.Hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről?

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatai védelmének biztosítása iránt. Szigorú óvintézkedéseket alkalmazunk a Weboldalunkon lévő személyes adatai védelmének és biztonságának biztosítása érdekében, ezért olyan különböző műszaki, fizikai és adminisztratív biztonsági biztosítékokat alkalmazunk például a bizalmas jellegű adatok megadása (például bejelentkezési adatok vagy a Weboldalon megadott információk) során, mint a tűzfalak és gondosan kidolgozott biztonsági eljárások. Az adattovábbítást biztonsági átviteli protokoll (SSL) segítségével titkosítjuk. Ezeket a technológiákat, eljárásokat és egyéb intézkedéseket az Ön személyes adatai biztonságának és védelmének megőrzésére, valamint arra használjuk, hogy biztosítsuk, hogy ezen adatok kizárólag az Ön számára, valamint azok számára legyenek elérhetők, akiknek engedélyezte a személyes adataihoz való hozzáférést. Fontos tudnia azonban, hogy az interneten, e-mailen keresztül vagy egyéb elektronikus úton történő adattovábbítás sem biztonságos vagy hibamentes teljes mértékben, ezért ügyeljen arra, hogy milyen adatokat továbbít számunkra ilyen módon.

9.Kiskorúak védelme

A jelen Weboldalon keresztül biztosított szolgáltatások 18 éven aluliak számára nem alkalmasak. Amennyiben még nem töltötte be a 18. életévét, ne adja meg a személyes adatait a Weboldalon.

10.Milyen adatvédelmi jogokkal rendelkezik és hogyan gyakorolhatja ezen jogait?

Ön a következő adatvédelmi jogokkal rendelkezik:
 • Kérheti az adatokhoz való hozzáférést, valamint kérheti a személyes adatai másolatát.
 • Kérheti a pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését.
 • Bizonyos jogi feltételek mellett kérheti a személyes adatai törlését (például amikor a személyes adatokra már nincs szükség azon célok teljesítése érdekében, amelyek miatt kezdetben gyűjtésre kerültek).
 • Ezenkívül tiltakozhat a személyes adatai feldolgozása ellen, személyes adataira vonatkozóan kérheti a feldolgozás korlátozását, illetve bizonyos jogi feltételek mellett kérheti a személyes adatai hordozhatóságának biztosítását.
 • Ezenkívül bármikor joga van az általunk küldött elektronikus marketing kommunikációk díjmentes elutasításához.Ezt a jogot az általunk küldött marketing e-mailekben lévő „leiratkozás” vagy „elutasítás” hivatkozásra való kattintással gyakorolhatja.A marketing egyéb formáinak (például postai marketing vagy telemarketing) elutasításához vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Kapcsolatfelvétel” pontban ismertetett elérhetőségek egyikén.
 • Hasonlóképpen, amennyiben az Ön beleegyezésével gyűjtöttük és dolgoztuk fel a személyes adatokat, Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését.A hozzájárulás visszavonása nem fogja befolyásolni az Ön által történő visszavonás előtt általunk végzett bármilyen feldolgozás jogszerűségét, sem pedig az Ön személyes adatainak a hozzájárulástól eltérő törvényes feldolgozási jogalapok szerint végzett feldolgozását.
 • Önnek jogában áll a személyes adatai általunk történő felhasználásával és gyűjtésével kapcsolatban panaszt benyújtani egy adatvédelmi hatóság felé.További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi adatvédelmi hatósággal. Az Európai Gazdasági Térség, Svájc és bizonyos nem európai országok (például Amerikai Egyesült Államok és Kanada) adatvédelmi hatóságainak elérhetőségi adatai itt találhatók.

A fent említett jogait bármikor gyakorolhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi „Kapcsolatfelvétel” pontban ismertetett elérhetőségek egyikén. Kérésének a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően eleget fogunk tenni.

11.Külső hivatkozások

Ha a Weboldalunk bármely részén harmadik fél weboldalakra mutató hivatkozás található, ezen Értesítés nem terjed ki azokra a weboldalakra. Nem vállaljuk a felelősséget a harmadik fél weboldalakon történő on-line adatgyűjtését, és javasoljuk, hogy tájékozódjon ezen weboldalak adatvédelmi értesítéseiből a személyes adatok gyűjtési, felhasználási és közlési eljárásait illetően.

12.Értesítés frissítése

A jelen Adatvédelmi értesítést a jogi, technikai vagy üzleti változások értelmében frissíthetjük, amely esetben a jelen Adatvédelmi értesítés frissített verzióját rendelkezésre fogjuk bocsátani a Weboldalunkon.

A jelen Adatvédelmi értesítés felső részén található „Utolsó frissítés” pontban ellenőrizheti a jelen Adatvédelmi értesítés utolsó frissítésének dátumát.

13.Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdései, aggályai vagy panaszai vannak a jelen Értesítéssel, a személyes adatok általunk történő feldolgozási módjával kapcsolatban, illetve amennyiben élni szeretne a fent említett jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a ezen kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

Ha Ön a Hager ügyfele, kérjük, vegye figyelembe a Global Customer Privacy Policy-et is.